Spolupráce

od roku 2010 Dr. Michal Hocek, Dr. Zlatko Janeba, Dr. Marcela Krečmerová, Dr. Radim Nencka
Medicinální a bioorganická chemie
ÚOCHB AV ČR, v.v.i.
 
od roku 2010 Dr. Iva Pichová
Biochemie a molekulární biologie
ÚOCHB AV ČR, v.v.i.