People

Name Günterová Jana
Position Research Assistant
Günterová Jana

Jana Günterová

Research Assistant


Biochemical Pharmacology of Antimetabolites
Institute of Organic Chemistry and Biochemistry ASCR, v.v.i.
Flemingovo nám. 2, CZ-166 10 Prague 6, Czech Republic

☎: (+420) 220 183 223