People

Name Dvořáková Alexandra
Position Ph.D. Student

Alexandra Dvořáková

Ph.D. Student


Biochemical Pharmacology of Antimetabolites
Institute of Organic Chemistry and Biochemistry ASCR, v.v.i.
Flemingovo nám. 2, CZ-166 10 Prague 6, Czech Republic

☎: (+420) 220 183 209