People

Name Tloušťová Eva
Position Research Assistant
Tloušťová Eva

Eva Tloušťová

Research Assistant


Biochemical Pharmacology of Antimetabolites
Institute of Organic Chemistry and Biochemistry ASCR, v.v.i.
Flemingovo nám. 2, CZ-166 10 Prague 6, Czech Republic

Phone: (+420) 220 183 271