ÚvodPh.D. studium na ÚOCHBArchiv - 2010Organická chemie

Organická chemie

1-40
  Školitel Téma
Doc. Ing. Michal Hocek, DSc. Konstrukce funkcionalizovaných nukleových kyselin nesoucích vybrané užitečné funkční skupiny
Doc. Ing. Michal Hocek, DSc. Syntézy nových typů C-nukleosidů pro studium mechanismu polymeras a rozšíření genetické abecedy
Doc. Ing. Michal Hocek, DSc. Syntéza nových deazapurinových nukleosidů a nukleotidů jako potenciálních cytostatik a inhibitorů adenosin kinas
Doc. Ing. Michal Hocek, DSc. Syntéza nových nukleosidových a nenukleosidových inhibitorů klíčových enzymů Mycobacteria tuberculosis
Doc. RNDr. Tomáš Elbert, CSc. Příprava prekursorů umožňujících zavedení tritia do biologicky aktivních látek se steroidním skeletem a modelování tritiační reakce pomocí deuteria
Dr. habil. Ullrich Jahn Totální syntéza isoprostanů a neuroprostanů a vývoj immunoassay metod pro jejich in vivo detekci
Dr. habil. Ullrich Jahn Výzkum nového β-silyl karbaniontového efektu a jeho využití v totální syntéze bioaktivních cyklopentanových monoterpenů a monoterpenových alkaloidů
Dr. habil. Ullrich Jahn Syntéza konformačně omezených derivátů β-aminokyselin, jejich inkorporace do peptidů a ověření biologických vlastností
Dr. habil. Ullrich Jahn Aminocukry a aminokyseliny připravené tandemovými aminacemi enolátů-radikálovými cyklizacemi
Dr. habil. Ullrich Jahn Nové krátké syntetické přístupy k protizánětlivým derivátům lipidů
Mgr. Filip Teplý, Ph.D. Syntéza a aplikace funkcionalizovaných helquatů
Mgr. Filip Teplý, Ph.D. Resoluce helquatů ve velkém měřítku
Mgr. Filip Teplý, Ph.D. Tvorba vazeb C-C prostřednictvím organokovového katalyzátoru na bázi ruthenia v přítomnosti biologického materiálu a vzduchu
Mgr. Filip Teplý, Ph.D. Nová tvorba chemické vazby v živých systémech
Mgr. Tomáš Kraus, CSc. Dynamické knihovny duplexních cyklodextrinů
Mgr. Tomáš Kraus, CSc. Cyklodextrinové duplexy v supramolekulární samoskladbě
Prof. Ing. Ivan Stibor, CSc. Molekulární rotory s ložiskem - syntéza, vlastnosti a imobilizace na pevný povrch
Prof. Ing. Ivan Stibor, CSc. Samoskladba souborů molekulárních rotorů
RNDr. Ivo Starý, CSc. Design a syntéza donor-akceptorových komplexů
RNDr. Ivo Starý, CSc. Příprava a aplikace ligandů s helikalni chiralitou v enantioselektivnich reakcích
RNDr. Ivo Starý, CSc. Syntéza nových neplanárních komplexních aromatických systémů
RNDr. Václav Čeřovský, CSc. Syntéza antimikrobiálních peptidů defensinů s využitím ligačních metod
1-40