... / Hmotnostní spektrometrieMiniškola hmotnostní spektrometrie

Miniškola hmotnostní spektrometrie

Vědecko-servisní tým pořádá každý druhý rok kurz hmotnostní spektrometrie (Miniškola MS) pro zaměstnance a studenty ÚOCHB. Hlavním cílem kurzu je poskytnout nově příchozím kolegům a studentům informace o naší servisní činnosti. Kurz je sestaven z přednášek o základech hmotnostní spektrometrie, interpretaci spekter, službách, které tým poskytuje a diskuse o plánech do budoucna a dalším směřování servisu. V případě nových přístrojů nebo softwarového vybavení jsou zváni zástupci prodejců, aby představili možnosti a aplikace nových technologií.


Proběhlé kurzy:

2007 (19.-21.listopadu): 9 přednášek / 58 účastníků
2009 (18.-19.listopadu): 12 přednášek / 32 účastníků
2011 (14.-15.listopadu): 12 přednášek / 40 účastníků
2013 (19.-20.listopadu): 9 přednášek / 35 účastníků
2016 (31.března-1.dubna): 9 přednášek / 35 účastníků


Přednášky z poslední Miniškoly MS: