ÚvodDvorana slávyAntonín Holý

Antonín Holý

Antonín Holý

Prof. RNDr. Antonín HOLÝ, DrSc., dr.hc.mult.

1.září 1936 – 16.července 2012

Organický chemik Antonín Holý byl jedním z nejúspěšnějších českých vědců současnosti. K jeho nejznámějším objevům patří jeho léky pro pacienty trpící nemocí AIDS nebo virovou hepatitidou typu B. Na ÚOCHB se zabývá chemií analogů složek nukleových kyselin, přednáší na univerzitách a vysokých školách a na řadě zahraničních pracovišť. Osm let strávil ve funkci ředitele ÚOCHB AVČR. Je držitelem 60 patentů a spoluautorem 600 vědeckých prací. Počet citací jeho publikací přesahuje 10000, což ho řadí k nejúspěšnějším světovým chemikům. Jeho práce byla m.j. oceněna čestnými doktoráty Univerzity v Manchesteru, Univerzity Palackého v Olomouci či VŠCHT, Descartovou cenou Evropské Unie za vědecký výzkum, členstvím v Učené společnosti ČR atd. atd.Ocenění za vědeckou práci:

 • 1984: Státní cena za chemii "Acyklická analoga nukleotidů a nukleotidů"
 • 1998: Hanušova medaile České společnosti chemické
 • 1999: Čestný doktorát Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2001: Descartova cena Evropské unie
 • 2001: Státní medaile ČR "Za zásluhy" I. stupně
 • 2003: Čestné členství v Rega Institute, Katolická univerzita v Lovani (Belgie)
 • 2004: Award Praemium Bohemiae
 • 2005: Medaile AV ČR "De scientia et humanitate optime meritis"
 • 2005: Čestný doktorát Univerzity v Gentu (Belgie)
 • 2006: Člen Evropské akademie věd a umění (Salcburk)
 • 2006: Čestná profesura Gilead Sciences Distinguished Chair v medicinální chemii
 • 2007: Státní cena "Česká hlava"
 • 2008: Čestná profesura Univerzity v Manchesteru
 • 2009: Čestný doktorát Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích
 • 2011: Stříbrná pamětní medaile Senátu Parlamentu České republiky
 • 2012: Stříbrná medaile hlavního města PrahyBývalý tým Prof. Antonina Holého
Bývalý tým Prof. Antonina Holého na jaře 2009