Lidé

Jméno Macháčková Kateřina
Pozice Doktorandka
Kateřina Macháčková

Mgr. Kateřina Macháčková

Doktorandka


Skupina Jiřího Jiráčka
Ústav organické chemie a biochemie, Akademie věd České republiky, v.v.i.
Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6, Česká Republika

☎: (+420) 220 183 569