Lidé

Jméno Jiráček Jiří
Pozice Vedoucí výzkumné skupiny
Dr. Jiří Jiráček

RNDr. Jiří Jiráček, SCc.

Vedoucí výzkumné skupiny


Skupina Jiřího Jiráčka
Ústav organické chemie a biochemie v.v.i., Akademie věd České republiky, Praha.
Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6, Česká republika

Tel: (+420) 220 183 441
Fax: (+420) 220 183 571

 
Vzdělání
1993-1995 Ph.D., biochemie, Université Paris XI, Orsay, Francie.
1984-1989 RNDr., biochemie, Karlova Univerzita, Praha.
 
Zaměstnání a pozice
od 2007 Vedoucí výzkumné skupiny, Ústav organické chemie a biochemie v.v.i., Akademie věd České republiky, Praha.
2003-2006 Vedoucí oddělení Biologické chemie a skupiny Proteomika, Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, Praha.
1998-2003 Vedoucí skupiny Inhibitory metaloenzymů, Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, Praha.
since 1996 Výzkumný pracovník, Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, Praha.
1993-1995 Doktorand, Université Paris XI, Orsay a CEA Saclay, Francie.
1990-1992 Doktorand, Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, Praha.
1989-1990 Základní vojenská služba.
 
Ocenění
2003 Wichterleho cena AV ČR pro mladé a nadějné vědecké pracovníky.
 
Další zkušenosti a členství v institucích
1999-2003 Člen Oborové rady lékařských věd, GA AV ČR.
2000-2003 a 2005-2007 Člen Vědecké rady ÚOCHB.
od 2009 Místopředseda Koordinační komise AV ČR pro zařazování pracovníků do nejvyššího kvalifikačního stupně.
2000-2011 Člen ediční rady časopisu Collection of Czechoslovak Chemical Communications
od 2011 Člen ediční dozorčí rady časopisu Journal of Peptide Science.
od 2011 Člen Rady instituce ÚOCHB AV ČR.
od 2013 Místopředseda panelu Chemické a biochemické přeměny Grantové agentury České republiky.
 
Publikace
65 publikací v recenzovaných časopisech a h-index 18.
 
Předmět vědecké činnosti
Inhibitory metaloenzymů; Analogy peptidových hormonů.