Projekty

 

Vývoj reakčních postupů založených na přenosu elektronů

Jedním z našich největších zájmů je začlenění reakčních kroků, založených na selektivním přenosu elektronů, do tandemových reakcí. To nám umožňuje měnit reaktivní meziprodukty během následných "dominových" dějů. Takto můžeme pružně využít rozdílnou reaktivitu karbaniontů, radikálů, karbokationtů a karbenů v jedné syntetické sekvenci. Následující schéma ukazuje možnosti vzájemné přeměny těchto meziproduktů a obecné reakce, které to umožňují. To nám dává široké možnosti návrhu nových tandemových postupů. Zahrneme-li do těchto sekvencí i pericyklické děje a reakce katalyzované přechodnými kovy, zvýšíme tím významně jejich přínos.

Jednotlivé projekty

 

mission

 

Totální syntéza přírodních látek, analog a jejich biologické studie

Cyklické metabolity lipidů, mimo prostaglandiny, jsou jedním z našich největších cílů v oblasti chemie přírodních látek. Tyto metabolity jsou v přírodě všudypřítomné, patří mezi ně fytoprostany v rostlinách, či isoprostany, neuroprostany a isofurany v tělech živočichů a člověka. Takovéto přírodní látky vznikají jako směsi regio- a stereoisomerů pomocí radikálových reakcí za oxidativních podmínek ve tkáních z membránově vázaných polynenasycených mastných kyselin. U člověka jsou isoprostany spojeny s mnoha chorobami a jejich stanovení je dnes považováno za jakýsi "zlatý standard" pro stanovení oxidativního stresu. Zajímáme se o totální syntézu těchto přírodních látek, protože to představuje jedinou cestu, jak studovat konkrétní sloučeniny a jejich biologický profil. Dalším objektem našeho zájmu je také syntéza biologicky aktivních terpenů, lignanů a alkaloidů.

Jednotlivé projekty