Spolupráce

Prof. Frank Turecek
Department of Chemistry, University of Washington, Seattle, WA, USA.
(syntéza nepřírodních aminokyselin a jejich značení stabilními izotopy)

 

Petrine Wellendorph, Associate Professor
Department of Drug Design and Pharmacology, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen, Denmark.
(syntéza derivátů 3
H-značené gamma-hydroxymáselné kyseliny pro neuroreceptorové studie)

 

Daniel Sejer Pedersen, Associate Professor
Department of Drug Design and Pharmacology, Faculty of Health and Medical SciencesUniversity of Copenhagen, Denmark.
(syntéza 3H-značených potenciálních léčiv) 

 

Prof. Miroslav Strnad
Laboratory of Growth Regulators of Palacký University, Olomouc, Czech Republic.
(brassinosteroidy značené radionuklidem 3H.)

 

Prof. Johannes van Staden
Research Center for Plant Growth & Development, University of Kwazulu-Natal, South Africa.
(syntéza fytoreaktivní sloučeniny - karrikinolidu - značené radionuklidem 3H)