Služby

Vědeckým týmům Ústavu poskytujeme následující služby:

  • Konzultace k radioaktivitním měřením na kapalných scintilátorech a na gamma spektrometru. Provádíme rutinní kontroly, kalibrace a údržbu těchto spektrometrů.
  • Kontrola čistoty komerčních značených sloučenin s využitím radio-HPLC a jejich přečištění, pokud je to vhodné.
  • Syntézy komerčně nedostupných sloučenin značených radionuklidy 3H, 125I.
    Počítáme se zavedením zakázkových syntéz s radionuklidem 14C.
  • Měření 3H NMR spekter.
  • Školení zaměstnanců v ochraně proti ionizujícímu záření. Dohlížející osobou pro radiační ochranu je vedoucí Areálové laboratoře radioisotopů, Dr. T. Elbert. Veškeré dotazy týkající se zacházení s radioaktivním materiálem adresujte na elbert@uochb.cas.cz
  • Likvidace radioaktivního odpadu.

 


 

Radiační ochrana

pdf

 

Radioaktivní odpad

Při předávání radioaktivního odpadu do Laboratoře radioizotopů musí být s každým vytříděným izotopem předán Průvodní list RAO; průvodní list stačí zaslat e-mailem. Aktivita kapalných odpadů se změří pomocí LSC, aktivita pevných stlačitelných odpadů se odhadne z aktivit vzatých do experimentů po odečtení aktivity kapalných odpadů.

 

pdf
xls

Pravidla pro třídění radioaktivních odpadů a nakládání s nimi naleznete v Provozních předpisech (čl. 12 - 15).