Vybavení


AB SCIEX TripleTOF™ 5600 s HPLC systémem Dionex ULTIMATE 3000

AB SCIEX TripleTOF 5600 je další generace technologie kvadrupól-TOF. Tento unikátní hmotnostní pektrometr nabízí nejvyšší citlivost, vysokou skenovací rychlost (100 Hz) a dlouhodobě stabilní ~1 ppm přesnost. Přístroj, nainstalovaný v létě 2011, je propojen s HPLC systémem Dionex ULTIMATE 3000.

LTQ Orbitrap XL


LTQ Orbitrap XL

LTQ Orbitrap XL (Thermo Fisher Scientific) je hybridní hmotnostní spektrometr s Fourierovou transformací kombinující hmotnostní analyzátory lineární iontovou past a orbitrap. Ionty generované API iontovými zdroji (APCI, ESI, nanoESI) procázejí přes lineární iontovou past do C-trapu (skladovací iontové pasti Tvaru C) a následně jsou injektovány do elektrostatické pasti - orbitrapu V Orbitrapu ionty obíhají okolo centrální elektrody a současně oscilují podél této elektrody s frekvencí závislou na jejich hmotnosti. Oscilace snímají vnější detekční elektrody. Získaný signál je superpozicí signálů všech iontů v orbitrapu. Fourierovou transformací jsou získány frekvence iontů o různé m/z a tyto frekvence jsou následně překonvertovány na klasické hmotnostní spektrum. Dynamický rozsah přístroje je 2000 u, běžně dosahuje přesnosti lepší než 5 ppm, lze měřit MS/MS spektra a dosahuje vysoké citlivosti. LTQ Orbitrap XL může být připojen k HPLC nebo UHPLC systému. Tento přístroj byl instalován na UOCHB v lednu 2008.

LTQ Orbitrap XL


LCQ Fleet

LCQ Fleet (Thermo Fisher Scientific) je hmotnostní spektrometr s 3D iontovou pastí schopný vícestupňové (MSn) CID fragmentací. Přístroj je vybaven zdroji pro ionizaci za atmosférického tlaku (ESI a APCI). Je možné využít hmotnostní rozsah spekter 50 - 2 000 Da. LCQ Fleet umožňuje spojení s HPLC. Tento přístroj je v praxi často používán pro klinickou a forenzní analýzu, analýzu přírodních produktů, analýzu nečistot, profilování metabolitů a obecnou analytickou chemii. Přístroj byl instalován v únoru 2008.

LCQ Fleet


Q-Tof micro

Q-Tof micro (Waters) je tandemový hybridní hmotnostní spektrometr. Obsahuje kvadrupol a ortogonální průletový hmotnostní analyzátor (TOF). Přístroj umožňuje přesné měření v MS i MS/MS módu. Pro ionizaci je možné použít iontové zdroje ESI, nanoESI a APCI. Q-Tof micro je možné spojit s kapilární HPLC pro analýzu proteinů a peptidů. Přístroj byl na UOCHB nainstalován v roce 2004.

Q-Tof micro


SYNAPT G2

Synapt G2 (Waters) je tandemový hybridní hmotnostní spektrometr. Využívá kvadrupol a ortogonální průletový hmotnostní analyzátor (TOF). Navíc je hmotnostní spektrometr vybaven iontově mobilitní celou. Tento jedinečný koncept dovoluje separovat ionty v plynné fázi nejen podle jejich m/z, ale také podle jejich tvaru. Systém je propojen Acquity UPLC M-Calss a I-Class systémy (Waters).

SYNAPT G2


LCQ Advantage

Přístroje LCQ (ThermoFisher Scientific) jsou hmotnostní spektrometr s 3D iontovou pastí schopné vícestupňových (MSn) CID fragmentací. Jsou vybaveny iontovými zdroji pro ionizaci za atmosférického tlaku (ESI a APCI). LCQ Classic je připojen jako detektor pro kapilární zónovou elektroforézu. Přístroje LCQ Advantage jsou využívány pro různé analytické studie.

LCQ Advantage


Waters GCT Premier

Waters GCT Premier je ortogonální TOF hmotnostní spektrometr, který umožňuje vysokou citlivost, rozlišení a přesné měření hmotnosti pro GC/MS aplikace. Přístroj je vybaven iontovými zdroji pro elektronovou a chemickou ionizaci (EI a CI). Instrument je spojen s plynovým chromatografem 7890A (Agilent).

GCT Premier


ultrafleXtreme™

UltrafleXtreme™ MALDI-TOF/TOF hmotnostní spektrometr (Bruker Daltonics) je jediný přístroj své kategorie kombinující rychlost 1 kHz smartbeam II laserové technologie speed jak v TOF tak i v TOF/TOF režimu při ultra-vysoké účinnosti a extrémní flexibilitě. Přístroj byl na UOCHB nainstalován v roce 2011.

Reflex IV


Agilent 5975B MSD

Agilent 5975B MSD (Agilent) je kvadrupólový hmotnostní spektrometr s EI iontovým zdrojem spojený s 6890N plynovým chomatografem. Hmotmostní rozsah je do 1050 hmotnostních jednotek. GC je vybaven dávkovačem split/splitless a autosamplerem. Přístroj byl instalován v roce 2006.

5975B MSD


Agilent 5975C MSD

Agilent 5975C MSD (Agilent) je kvadrupólový hmotnostní spektrometr s EI iontovým zdrojem spojený s 7890N plynovým chomatografem. Hmotmostní rozsah je do 1050 hmotnostních jednotek. GC je vybaven dávkovačem split/splitless a autosamplerem. Přístroj byl instalován v roce 2009.

5975C MSD