Spolupráce


Prof. Michal Holčapek
Skupina hmotnostní spektrometrie, Katedra analytické chemie, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Pardubice, Česká republika

Prof. MUDr. Richard Plavka, CSc.; Prof. MUDr. Antonín Doležal, DrSc.
Neonatolologické odd., Gynekologicko-porodnická klinika 1.lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Česká republika

Katedra analytické chemie
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Česká republika

Dr. Aleš Svatoš
Mass Spectrometry Group, Max Planck Institute of Chemical Ecology, Jena, Německo

Prof. Risto Kostiainen
Division of Pharmaceutical Chemistry, Faculty of Pharmacy, University of Helsinki, Finsko

Dr. Karel Šmejkal
Ústav přírodních léčiv, Farmaceutická fakulta , Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Čěská republika

Doc. David Sýkora
Ústav analytické chemie, Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Česká republika