Podpora

2016-2018 Mikro- a nanoprůtokové ionizace za atmosferického tlaku pro bioanalytickou hmotnostní spektrometrii.
Grantová agentura ČR; projekt č. 16-01639S.
 
2012-2015 Lipidom novorozeneckého mázku: kompletní analýza a biologická variabilita.
Grantová agentura ČR; projekt č. P206/12/0750.
 
2012-2015 Ambientní ionizace v hmotnostní spektrometrii: studium struktury a prostorové distribuce organických molekul.
Program interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR; projekt č. M200551204.
 
2012-2014 Vývoj nových analytických metod pro analýzu extrémně dlouhých alifatických uhlovodíků.
Grantová agentura ČR; projekt č. P206/12/1093.
 
2009-2013 Komplexní lipidomická charakterizace rostlinných a živočišných tkání.
Grantová agentura ČR; projekt č. 203/09/0139.
 
2007-2008 Charakterizace voskových esterů pomocí MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie.
Interní startovací projekt AV ČR; projekt AV0Z40550506-I058.