Vybavení

Skupina teoretické a výpočetní chemie vyučívá počítačové klastry založené na architektuře x86-64. Celkový počet téměř 1900 jader zahrnuje "multi-core" procesory z rodin Intel Xeon a AMD Opteron. K dispozici je také několik starších "single-core" procesorů společností Intel a AMD. Počítače využívají operační paměť v rozmezí od 0,8 po 16 GB/jádro. Pro extrémně náročné kvantově-chemické výpočty jsou k dispozici scratch disky o kapacitě až 6 TB.

Při výpočech využíváme mnoho kvantově-chemických programů jako například Gaussian, Molpro, Molcas nebo Turbomole, z molekulově dynamických balíků pak nejčastěji Gromacs a Amber. Více o vývoji a úpravách výpočetního sofware můžete najít v sekce Projekty.


Clusters

 

Důležitá část výpočtů probíhá na superpočítači „Chinook“ (Environmental Molecular Sciences Laboratory of the Pacific Northwest National Laboratory).