Spolupráce

Kwang S. Kim - POSTECH University, Pohang, Korejská republika
 

interakce aromatických sloučenin
Journal of Physical Chemistry A 111 (18): 3446-3457, 2007.

Klaus Müller-Dethlefs - University of Manchester, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
 

nekovalentní interakce
kniha Non-covalent Interactions. Theory and Experiment, RCS Publishing, Cambrige, 2009.

Michal Otyepka - Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika
 

in silico drug design
Chem. Eur. J. submitted

Peter A. Politzer - Cleveland State University, Cleveland, USA
 

halogenová vazba
Journal of Molecular Modeling 14 (8): 699-704,2008.

Dennis Salahub - University of Calgary, Calgary, Kanada
 

vývoj nových kvantově-chemických metod
Journal of Chemical Theory and Computation 5 (7): 1749-1760, 2009.

Jiří Šponer - Biofyzikální ústav AV ČR, Brno, Česká republika
 

páry bazí nukleových kyselin
Journal of Chemical Theory and Computation 5 (6): 1524-1544, 2009.

Haydee Valdes - Universidad de Oviedo, Oviedo, Španělsko
 

peptidy a proteiny
Journal of Chemical Theory and Computation 5 (9): 2248-2256, 2009.

Mattanjah S. de Vries - University of California Santa Barbara, Santa Barbara, USA
 

báze nukleových kyselin v základním a excitovaném stavu
Annual Review of Physical Chemistry 58: 585-612, 2007.