Podpora

2012-2018 Řízení struktury a funkce biomolekul na molekulové úrovni: souhra teorie a experimentu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; projekt P208/12/G016.
Hlavní řešitel: Pavel Hobza
2007-2013 Praemium Academiae.
Akademi věd České republiky, v.v.i.
Hlavní řešitel: Pavel Hobza