2000

Gonda J., Zavacká, E., Buděšínský, M., Císařová, I.,Podlaha J.:
Stereocontrolled introduction of an amino group at C-6 of D-galactose via (3,3)-sigmatropic rearrangements - novel synthesis of lincosamine and 7-epi-lincosamine precursors.
Tetrahedron Letters 41 (4): 525-529, 2000.

Rádl S., Hezký P., Hafner W., Buděšínský M., Hejnová L.:
Synthesis and binding studies of some epibatidine analogues.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 10 (1): 55-58, 2000.

Králíková Š., Buděšínský M., Masojídková M., Rosenberg I.:
Geminal hydroxy phosphonate derivatives of nucleosides: a novel class of nucleoside 5´-monophosphate analogues.
Tetrahedron Letters 41 (6): 955-958, 2000.

Mučaji P., Haladová M., Eisenreichová E., Buděšínský M., Ubik K.:
Steroly v Lilium candidum L.
Česká a slovenská farmacie 49 (1): 29-31, 2000.

Zaoral M., Bláha I., Buděšínský M., Machová A., Slaninová J.:
Non-sequential vasopressin peptides. Stereochemistry and biological activity.
Journal of Peptide Science 6 (3): 123-129, 2000.

Eisenreichová E., Haladová M., Mučaji P., Buděšínský M., Ubik K.:
A new steroidal saponin from the bulbs of Lilium candidum L.
Pharmazie 55: 549-550, 2000.

Buděšínský M., Pelnař J.:
Nukleární magnetická resonance.
Fyzikálně-chemické metody, 25.svazek cyklu Organická chemie, ÚOCHB AV ČR, Praha 2000.

Dong-Ung Lee, So-Im Kang, Soo-Hong Yoon, Buděšínský M., Kasal A., Mayer K.K., Wiegrebe W.:
A new steroidal alkaloid from the roots of Cynanchum caudatum.
Planta Med. 66 (5): 480-482, 2000.

Králíková Š., Buděšínský M., Masojídková M., Rosenberg I.:
Efficient synthesis of 2‘-deoxynucleoside 3‘-C-phosphonates: reactivity of geminal hydroxyphosphonate moiety.
Nucleosides, Nucleotides & Nucleic Acids 19: 1159-1183, 2000.

Kraus T., Buděšínský M., Závada J.:
Synthesis of per(5-carboxy-5-dehydroxymethyl)-α- and β-cyclodextrins - self-assembly of the per(2,3-di-O-methyl)-protected homologues into highly stable dimers, driven by multiple hydrogen bonds.
European Journal of Organic Chemistry (18): 3133-3137, 2000.

Rádl S., Hafner W., Buděšínský M., Hejnová L., Krejčí I.:
Synthesis, analgesic activity, and binding properties of some epibatidine analogs with a tropine skeleton.
Archiv der Pharmazie 333 (6): 167-174, 2000.

Chadim M., Buděšínský M., Hodačová J., Závada J.:
A covalently bound templete in the regioselective synthesis of bis(tetraazacrown)s.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications 65 (1): 99-105, 2000.

Hlaváček J., Marcová R., Buděšínský M., Slaninová J.:
1-Deamino-1(15)-carba and –dicarba analogues of endothelin-1.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications 65 (3): 407-424, 2000.

Alexander P., Holý A., Buděšínský M., Masojídková M.:
Synthesis of acyclic nucleotide analogues phosphonates derived from N3-substituted isoquanine.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications 65 (11): 1713-1725, 2000.

Černý I., Pouzar V., Buděšínský M., Drašar P.:
Synthesis of Symmetrical Bis-Steroid Pyrazines Connected via D-Rings.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications 65 (10): 1597-1608, 2000.

Meszárosová K., Holý A., Masojídková M.:
Synthesis of acyclic adenine 8,N-anhydronucleosides.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications 65 (7): 1109-1125, 2000.

Janeba Z., Holý A., Masojídková M.:
Synthesis of acyclic nucleoside and nucleotide analogues derived from 6-amino-7H-purin-8(9H)-one.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications 65 (7): 1126-1144, 2000.

Janeba Z., Holý A., Masojídková M.:
Synthesis of acyclic nucleoside and nucleotide analogues derived from 6-amino-7H-purin-8(9H)-thione and 8-(methylsulfanyl)adenine.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications 65 (11): 1698-1712, 2000.

Pohl R., Sýkora J., Maloň, P., Böhm, S., Kratochvíl, B., Kuthan, J.:
Sterically crowded heterocycles. XIII. An insight into the absolute stereochemistry of atropisomeric (Z)-3-(imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)prop-2-en-1-ones.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications 65 (10), 1643-1652, 2000.

Klvaňa R., Pohl R., Pawlas J., Čejka J., Dvořáková H., Hrabal R., Böhm S., Kratochvíl B., Kuthan J.:
Sterically crowded heterocycles. XII. Atropisomerism of (1-aryl-3,5-diphenyl-1H-pyrrol-2-yl)(phenyl)methanones.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications 65 (5), 651-666, 2000.

Ledvina M., Pavelová R., Rohlenová A., Ježek J., Šaman D.:
Synthesis of normuramic acid carba analog and its glycopeptide derivative resistant to ǰ-elimination splitting of the side chain.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications 65 (11), 1726-1736, 2000.

Lellek V., Šaman D., Holakovský, R., Lhoták P., Stibor I.:
Straitghtforward synthesis of axially chiral 1,4-naphthodiazepine derivatives.
Synlett (11): 1616-1618, 2000.

Hoskovec M., Šaman D., Svatoš A.:
Synthesis of (8E,10Z)-tetradeca-8,10-dienal, sex pheromone of horse chestnut leafminer (Cameraria ohridella), and all its geometrical isomers.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications 65 (4): 511-523, 2000.

Stará I.G., Kollárovič A., Teplý F., Starý I., Šaman D., Fiedler P.:
Synthesis of aromatic triynes as precursors to helicene derivatives.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications 65 (4): 577-609, 2000.

Růžička J., Streinz L., Šaman D., Havlas Z., Wimmer Z., Zarevúcká M., Koutek B., Lešetický L.:
Chlorofluoroacetic acid as a highly versatile derivatizing agent: assignment of stereochemistry to esters of chiral alcohols.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications 65 (5): 695-707, 2000.