Spolupráce • Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha (Doc. V. Baumruk, Dr. V. Kopecký, Doc. P. Mojzeš, Doc. J. Burda)
 • Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha (Doc. M. Hof, Dr. R. Macháň)
 • Ústav fyziky a měřicí techniky, VŠCHT Praha (Prof. M. Urbanová)
 • Ústav analytické chemie, VŠCHT Praha (Doc. V. Setnička)
 • 1. lékařská fakulta UK, Praha (Doc. K. Holada)
 • Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Praha (Dr. M. Pechar)
 • Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha (Dr. P. Šebo)
 • Biotechnologický ustav AV ČR, v.v.i., Praha (Dr.B. Schneider)
 • Department of Chemistry, University of Illinois at Chicago, USA (Prof. T.A. Keiderling)
 • UJF-EMBL-CNRS, Grenoble, Francie (Prof. M. Jamin)
 • UJF-CNRS, Grenoble, Francie (Prof. G. Seratrice)
 • ...spolupráce s vědeckými týmy ÚOCHB (Dr. I. Starý, Dr. V. Čeřovský atd.)