Lidé

Jméno Snopková Marie
Pozice Laborantka
Marie Snopková

Marie Snopková

Laborantka


NMR laboratoř
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6

☎: (+420) 220 183 326

Působiště
od r. 2007 Laborantka, NMR laboratoř, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha.
1958-2006 Laborantka, NMR laboratoř, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha.