Lidé

Jméno Dračínský Martin
Pozice Vědecký pracovník
RNDr. Martin Dračínský, Ph.D.

Martin Dračínský, Ph.D.

Vědecký pracovník


NMR a molekulární spektroskopie
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6

☎: (+420) 220 183 139

 
Vzdělání
2002-2006 Ph.D. - postgraduální studium v oboru organické chemie pod vedením Dr. J.Sejbala a Dr. M. Buděšínského, Přírodovědecká fakulta, Universita Karlova, Praha.
1996-2002 RNDr. - diplomová práce v oboru organické chemie pod vedením Dr. J.Sejbala, Přírodovědecká fakulta, Universita Karlova, Praha.
 
Stáže
2002-2003 Doktorská stáž ve skupině Prof. O. Castana, Ústav fyzikální chemie, Universita Alcalá, Španělsko.
 
Působiště
od r. 2006 Vědecký pracovník, NMR laboratoř, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha.
 
Členství ve vědeckých společnostech
od r. 1998 Česká společnost chemická.
 
Výuka
od r. 2006 "NMR III" na Katedře organické chemie, Přírodovědecká fakulta, Universita Karlova, Praha.
 
Oblasti vědeckého zájmu
NMR spektroskopie, struktura a konformační analýza organických sloučenin (nukleotidy, sacharidy, terpenoidy, alkaloidy), molekulární modelování, teoretické výpočty NMR parametrů.