Lidé

Jméno Pohl Radek
Pozice Vědecký pracovník
Radek Pohl, Ph.D.

Radek Pohl, Ph.D.

Vědecký pracovník


NMR a molekulární spektroskopie
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6

☎: (+420) 220 183 330

 

 
Vzdělání
1996-1999 Ph.D. - postgraduální studium v oboru organické chemie pod vedením Prof. J.Kuthana na Ústavu organické chemie, Fakulta chemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha.
1991-1996 Ing. - diplomová práce v oboru organické chemie pod vedením Dr. S.Voltrové na Ústavu organické chemie, Fakulta chemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha.
 
Stáže
2001-2003 Postdoktorand ve skupině Prof. P.Anzenbachera Jr., Center of Photochemical Sciences, Department of Chemistry, Bowling Green State University, Ohio, USA.
 
Působiště
od r. 2007 Vědecký pracovník, NMR laboratoř, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha.
2003-2006 Vědecký pracovník, NMR laboratoř, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha.
 
Ocenění
2006 Prémie Otto Wichterleho
 
Členství ve vědeckých společnostech
Česká společnost chemická; Spektoskopická společnost Jana Marka Marci.
 
Oblasti vědeckého zájmu
NMR spektroskopie, struktura a konformační analýza organických sloučenin, molekulární modelování, teoretické výpočty NMR parametrů.