Lidé

Jméno Socha Ondřej
Pozice Doktorand
Ondřej Socha

Ondřej Socha

Doktorand


NMR a molekulární spektroskopie
Ústav organické chemie a biochemie, Akademie věd České republiky, v.v.i.
Flemingovo nám. 2, 166 10 Prague 6, Česká Republika