Lidé

Jméno Seidlerová Beata
Pozice Odborný pracovník
Beata Seidlerová

Beata Seidlerová

Odborný pracovník


NMR a molekulární spektroskopie
Ústav organické chemie a biochemie, Akademie věd České republiky, v.v.i.
Flemingovo nám. 2, 166 10 Prague 6, Česká Republika

☎: (+420) 220 183 351