Lidé

Jméno Šaman David
Pozice Vedoucí vědecko-servisní skupiny
David Šaman, Ph.D

David Šaman, Ph.D.

Vedoucí vědecko-servisní skupiny


NMR a molekulární spektroskopie
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6

☎: (+420) 220 183 326
℻: (+420) 224 310 123

 
Vzdělání
1978-1984 CSc. - postgraduální studium na Oddělení NMR, Ústav organické chemie a biochemie, Československá akademie věd, Praha.
1973-1978 Ing. - diplomová práce v oboru organické chemie na Ústavu organické chemie, Fakulta chemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha.
 
Stáže
1985 Postdoktorská stáž, University of Kuopio and Joensuu, Finsko.
 
Působiště
od roku 2014 Vedoucí vědecko-servisní skupiny NMR a molekulární spektroskopie, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha.
2012-2013 Vedoucí vědecko-servisního týmu, NMR laboratoř, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha.
2007-2011 Vědecký pracovník, NMR laboratoř, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha.
1985-2006 Vědecký pracovník, NMR laboratoř, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha.
 
Ocenění
1986 Národní cena Československé akademie věd.
 
Členství ve vědeckých společnostech
Česká společnost chemická; Spektoskopická společnost Jana Marka Marci.
 
Oblasti vědeckého zájmu
Strukturní analýza organických sloučenin izolovaných z přírodního materiálu, určování absolutní konfigurace chiralních sloučenin pomocí NMR, aplikace nových nD NMR technik při analýze struktury organických a bioorganických sloučenin.