Lidé

Jméno Tarábek Ján
Pozice Vědecký pracovník
Dr. Ján Tarábek

Ján Tarábek, Ph.D.

Vědecký pracovník


NMR a molekulární spektroskopie
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Flemingovo nám. 2, CZ-166 10 Praha 6

☎: (+420) 220 183 238

Vzdělání
2004 Akademický titul Ph.D. (“magna cum laude”).
1999-2004 Doktorská studia s Prof. L. Dunschem a Prof. W. Pliethem, Technická univerzita v Drážďanech + Leibnizův institut pro výzkum pevných látek a materiálů, Drážďany, Německo.
1998–1999 Diplomová práce (“magna cum laude”) s Prof. A. Staškem a Doc. Petrem Raptou, TU Bratislava.
1994-1999 Slovenská technická univerzita, Bratislava, Fakulta chemické a potravinářské technologie.
 
Zaměstnání
od r. 2013 NMR a molekulární spektroskopie, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR.
2009-2012 Chemie v plynné fázi (Skupina Dr. Detlefa Schrödera), Ústav organické chemie a biochemie AV ČR.
2005-2009 Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha, postdoktorantský vědecký výzkumný pracovní k ve skupině spektroskopie povrchů se zaměřením na elektrochemické materiály (Prof. L. Kavan a Dr. Z. Bastl).
2001 Åbo Akademi University, Centrum chemických procesů, Turku, Finsko, příprava a použití pevných polymerních iontově-selektivních elektrod (skupina Prof. A. Ivasku).
 
Ceny a ocenění
2006 2. místo v soutěži v oboru spektroskopie o nejlepší práci mladého autora udělované Spektroskopickou společností Jana Marka Marci, Česká Republika.
1998 1. cena za nejlepší studentskou práci v oboru fyzikální chemie na Fakultě chemické a potravinářské technologie, TU Bratislava, Slovensko.
 
Hlavní  zájem výzkumu

Aplikace spektroskopických metod při studiu organických reakčních mechanismů speciálně v elektrochemii. Práce Jána Tarábka se hlavně soustředí na kombinaci různých spektroskopických technik (EPR, UV-Vis-NIR, IR, MS, XPS, AES) k získání detailů složitých reakčních cest nejenom v roztocích ale i na povrchách pevných látek.