Lidé

Jméno Procházková Eliška
Pozice Postdoktorandka
Eliška Procházková

RNDr. Eliška Procházková, Ph.D.

Postdoktorandka


NMR a molekulární spektroskopie
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6

☎: (+420) 220 183 330

 
Vzdělání
2011-2015 Ph.D., fyzikální chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, disertační práce: "The Structure and Properties of Modified Nucleic Acid Components" pod vedením Dr. Martina Dračínského, ÚOCHB AV ČR.
2014–2015 RNDr., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Rigorozní práce: "Antioxidační účinky analogů složek nukleových kyselin".
2009-2011 Mgr., biofyzikální chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, diplomová práce: "Antioxidační účinky analogů složek nukleových kyselin" pod vedením Dr. Heleny Mertlíkové-Kaiserové, ÚOCHB AV ČR.
2006-2009 Bc., biochemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, bakalářská práce: "Životní cyklus a metabolické dráhy původce malárie a návrh syntézy potenciálního inhibitoru hypoxanthin-guanin-xanthin- fosforibosyltransferasy" pod vedením Prof. Antonína Holého, ÚOCHB AV ČR.
2002-2006 Masarykova střední škola chemická, Praha.
 
Stáže
2018 (9 měs.) Postdoktorská stáž(Prof. Martina H. Stenzel a Dr. James M. Hook), University of New South Wales, School of Chemistry, Sydney, Austrálie.
2016 (12 měs.) Postdoktorská stáž ve skupině Prof. Christiny M. Thiele, Technická univerzita Darmstadt, Clemens-Schöpf institut organické chemie a biochemie, Darmstadt, Německo.
 
Působiště
od r. 2015 Postdoktorandka ve skupině NMR a molekulové spektroskopie, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR v.v.i., Praha.
2011-2015 Doktorandka ve skupině NMR spektroskopie, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR v.v.i., Praha.
2009-2011 Chemický technik (biochemie) ve skupině Chemie nukleových kyselin, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR v.v.i., Praha.
2006-2009 Laborantka (organická syntéza) ve skupině Chemie nukleových kyselin, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR v.v.i., Praha.
 
Oblasti vědeckého zájmu
NMR spektroskopie, studium struktury, konformace, konfigurace, dynamických procesů, NMR v kombinaci s in situ ozařováním, studium fotosenzitivních látek, sledování průběhu reakce, DFT výpočty NMR parametrů/energetických bariér.