Lidé

Jméno Buděšínský Miloš
Pozice Vědecký pracovník
RNDr. Miloš Buděšínský, Ph.D.

RNDr. Miloš Buděšínský, CSc.

Vědecký pracovník


NMR a molekulární spektroskopie
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6

☎: (+420) 220 183 497

 

 
Vzdělání
1966-1972 CSc. (Ph.D.) - postgraduální studium v oboru organické chemie pod vedením Dr. K.Bláhy na Oddělení přírodních látek, Ústav organické chemie a biochemie, Československá akademie věd, Praha.
1961-1968 RNDr. - diplomová práce v oboru organické chemie pod vedením Prof. A. Vystrčila na Ústavu organické chemie, Přírodovědecká fakulta, Universita Karlova, Praha.
 
Stáže
1990-1991 Stáž ve skupině Prof. F.A.M. Borremanse, Biomolecular NMR Unit, University in Gent, Belgie.
1978-1979 Postdoktorská stáž ve skupině Prof. M.J.O.Anteunise, State University in Gent, Belgie.
 
Působiště
od r. 2012 Vědecký pracovník, Vědecko-servisní skupina NMR a molekulární spektroskopie, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha.
2007-2012 Vedoucí vědecko-výzkumného týmu NMR, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha.
2003-2006 Vedoucí Oddělení organické strukturní analýzy, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha.
1981-1991 Vedoucí Centrální NMR laboratoře chemických ústvů AV ČR, Praha.
od r. 1981 Vedoucí Oddělění NMR spektroskopie, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha.
1972-1981 Vědecký pracovník, Oddělení NMR spektroskopie, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha.
 
Ocenění
1986 Národní cena Československé akademie věd.
1987 Cena Polské a Československé akademie věd.
 
Členství ve vědeckých společnostech
Česká společnost chemická; Spektoskopická společnost Jana Marka Marci.
 
Oblasti vědeckého zájmu
NMR spektroskopie, struktura a konformační analýza organických sloučenin (peptidy a proteiny, nukleotidy, sacharidy, terpenoidy, alkaloidy), molekulární modelování, teoretické výpočty NMR parametrů.