PodporaPolyolefin Architecture Designed by Li+ catalyzed Polymerization
Grantová agentura ČR / Czech Science Foundation
203/09/J058

Complex Architecutures of Polyolefins by Li+ catalyzed Polymerization
Academy of Sciences of the Czech Republic
M200550906

Regular Arrays of Artificial Surface-Mounted Dipolar Molecular Rotors
ERC Advanced grant 2008
227756

Multi-scale Formation of Functional Nanocrystal-Molecule Assemblies and Architectures
FUNMOL
project no. 213382

New Functionalization of Gold Surfaces
Grantová agentura ČR / Czech Science Foundation
14-02337S

Funkční materiály založené na bicyklo[1.1.1]pentanových rotorech: organizace a dynamika
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy / Ministry of education youth and sports
MOBILITY France 7AMB16FR038