Úvod

Úvod


Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

Náplní práce ústavu je základní výzkum v oblastech organické chemie, biochemie a příbuzných disciplínách, převážně orientovaný k aplikacím v lékařství a životním prostředí. Ústav se podílí na vzdělávání na universitní úrovni, vedení diplomových a doktorských prací a je sídlem komise pro obhajoby doktorských disertací v oboru organická a bioorganická chemie.

IOCBOP VVV projekty
05.12.2018
Dream Chemistry Award 2018 získal Dr. Eric Daniel Glowacki

Více...
03.12.2018
Ivana Mejdrová získala cenu Doctorandus v soutěži Česká hlava

Více...
11.11.2018
Jak snadno a levně připravit fluorescenční nanočástice pro medicínu v jaderném reaktoru

Více...
08.11.2018
Jak pronikají peptidy do buněk? Dvě strany jedné mince

Více...
01.11.2018
Nové fluoralkyl azidy pro medicinální chemiky

Více...