Úvod

Úvod

 

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

Náplní práce ústavu je základní výzkum v oblastech organické chemie, biochemie a příbuzných disciplínách, převážně orientovaný k aplikacím v lékařství a životním prostředí. Ústav se podílí na vzdělávání na universitní úrovni, vedení diplomových a doktorských prací a je sídlem komise pro obhajoby doktorských disertací v oboru organická a bioorganická chemie.

 

IOCB


 

OPPK
12.07.2017
Holého pracovna otevřena veřejnosti při příležitosti pátého výročí jeho úmrtí

Více...
29.06.2017
Izraelský ministr pro vědu, technologie a vesmír Ofir Akunis na ÚOCHB

Více...
02.06.2017
Michael J. Bojdys v Nature Reviews Materials

Více...
24.05.2017
PRAGUE SUMMER SCHOOL NA ÚOCHB A VŠCHT

Více...
12.05.2017
Michael J. Bojdys v Nature Chemistry

Více...