Úvod

Úvod

 

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

Náplní práce ústavu je základní výzkum v oblastech organické chemie, biochemie a příbuzných disciplínách, převážně orientovaný k aplikacím v lékařství a životním prostředí. Ústav se podílí na vzdělávání na universitní úrovni, vedení diplomových a doktorských prací a je sídlem komise pro obhajoby doktorských disertací v oboru organická a bioorganická chemie.

 

IOCB


 

OPPK
04.09.2017
Prof. Pavel Hobza převzal Schrödingerovu medaili za rok 2017

Více...
30.08.2017
Ústav organické chemie a biochemie a Fyziologický ústav podepsaly licenční smlouvu s Novo Nordisk

Více...
10.08.2017
Vědci vytvořili organizované pole světlem poháněných molekulárních motorů

Více...
02.08.2017
Jak se sítnice lidského oka adaptuje na změnu osvětlení?

Více...
12.07.2017
Holého pracovna otevřena veřejnosti při příležitosti pátého výročí jeho úmrtí

Více...