Úvod

Úvod


Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

Náplní práce ústavu je základní výzkum v oblastech organické chemie, biochemie a příbuzných disciplínách, převážně orientovaný k aplikacím v lékařství a životním prostředí. Ústav se podílí na vzdělávání na universitní úrovni, vedení diplomových a doktorských prací a je sídlem komise pro obhajoby doktorských disertací v oboru organická a bioorganická chemie.

IOCBOP VVV projekty
10.04.2018
Americký investor podpořil vývoj nového léčiva z AV ČR. Do boje s rakovinou vložil 800 mil Kč

Více...
05.04.2018
Volné pozice vedoucích juniorských skupin na ÚOCHB

Více...
19.03.2018
CEITEC MU a ÚOCHB AV ČR dnes uzavřely Memorandum o strategickém partnerství a spolupráci

Více...
18.03.2018
Převratné biotechnologie českých vědců oslovily globální investory

Více...
07.03.2018
Jednoduchý trik na modelování vápenatých iontů

Více...