... / Biochemie a molekulární biologieMichael MarešStudenti & Postdoktorandi

Studenti & Postdoktorandi

Studentské projekty

V naší laboratoři na ÚOCHB AV ČR nabízíme možnost vypracování:

  • Bakalářských prací
  • Diplomových prací magisterského studia
  • Doktorských prací postgraduálního studia

Studentské práce jsou řešeny v rámci probíhajících výzkumných projektů laboratoře. Studenti získají základní znalosti v oblasti proteomiky, enzymologie, rekombinantní exprese a strukturní biochemie proteinů. Témata jsou vhodná zejména pro studenty z oborů biochemie a molekulární biologie. Studenti bakalářského programu obvykle pokračují v řešeném tématu i v následné magisterské práci. Postgraduální studium je finančně podporováno naší laboratoří.

Postdoktorská místa: Kontaktujte nás pro aktuální informace o volných místech. Pro zahraniční i domácí zájemce jsou také dostupná místa přes konkurz IOCB Postdoctoral Project.

Kontakt:
Dr. Michael Mareš
E-mail: Mares mail