Podpora

2012-2014 Glutamátkarboxypeptidasa II a její role v růstu nádorů.
Grantová agentura ČR; projekt P304/12/0847 (hlavní řešitel)
 
2012-2018 Controlling Structure and Function of Biomolecules at the Molecular Scale: Theory Meets Experiment.
Grantová agentura ČR; projekt P208/12/G016 (hlavní spoluřešitel)
 
2006-2016 GSRC – Gilead Sciences and IOCB Research Centre Prague.
Gilead Sciences, Inc.
 
2013-2015 Návrh charakterisace a mechanismus účinku nových inhibitorů skládání virových částic HIV.
Grantová agentura ČR; projekt GA13-19561S (hlavní řešitel)