Lidé

Jméno Kožíšek Milan
Pozice Vědecký pracovník
Milan Kožíšek

RNDr. Milan Kožíšek, Ph.D.

Vědecký pracovník


Proteasy lidských patogenů
Ústav organické chemie a biochemie, v.v.i.
Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6

Telefon: (+420) 220 183 518
Fax: (+420) 220 183 578

 

 
Vzdělání
2006-2010 Ph.D., biochemie, Přírodovědecká fakulta, Karlova universita, Praha.
Disertační práce na téma "Objev, návrh a charakterizace nových nepeptidových inhibitorů HIV-1 proteázy" pod vedením Doc. RNDr. J.Konvalinky, CSc. vypracována na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.
2004 RNDr., biochemie, Katedra biochemie, Přírodovědecká fakulta, Karlova universita, Praha.
1998-2003 Mgr., biochemie, Přírodovědecká fakulta, Karlova universita, Praha.
Diplomová práce "Rezistence u HIV pozitivních pacientů léčených inhibitory HIV proteasy" vypracována na Ústavu organické chemie abiochemie AV ČR pod vedením Doc. RNDr. J.Konvalinky, CSc.
 
Praxe
od r. 2010 Postdoktorand, Ústav organické chemie abiochemie AV ČR, skupina Doc. RNDr. J.Konvalinky, CSc.
 
Patenty
Král V., Cígler P., Konvalinka J., Kožíšek M., Pokorná J., Prejdová J., Lepšík M., Grüner B., Plešek J., Kraeuslich H.-G., Bodem J.:
Novel HIV protease inhibitors.
Mezinárodní patent WO/2005/073240.


Král V., Cígler P., Konvalinka J., Kožíšek M., Pokorná, J., Prejdová J., Lepšík M., Grüner B., Plešek J., Kraeuslich H.-G., Bodem J.:
Novel inhibitors of HIV protease.
Český patent CZ 295245.

 
Ceny
2011 Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských vysokých veřejných škol a mladé pracovníky Akademie věd České republiky pro rok 2011.
2008 Cena poroty za nejlepší plakátovou prezentaci "Kinetic, Structural and Thermodynamic Characterization of HIV Protease with Insertion in the Flap Region Isolated from and HIV-Positive Patient" na konferenci Applications of Biocalorimetry (abc6) v Heidelbergu, Německo.
2006 Cena poroty za nejlepší plakátovou prezentaci "Metallakarborany jako specifické a účinné inhibitory HIV proteasy a jejích rezistentních variant" na konferenci HIV DART 2006: Frontiers in Drug Development for Antiretroviral Therapies v Cancunu, Mexiko.
 
Odborné zájmy
  • výzkum nových antivirotik účinných proti HIV se zaměřením na HIV proteasu a proces skládání virové částice.
  • studium interakcí mezi biomolekulami a stability proteinů pomocí mikrokalorimetrie
  • vývoj nových inhibitorů chřipkové neuraminidasy