Lidé

Jméno Navrátil Michal
Pozice Doktorand
Michal Navrátil

Mgr. Michal Navrátil

Doktorand


Proteasy lidských patogenů
Ústav organické chemie a biochemie, v.v.i.
Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6

Tel: (+420) 220 183 241
Fax: (+420) 220 183 578

 
Vzdělání
od r. 2007 Ph.D. studium biochemie, Přírodovědecká fakulta, Universita Karlova, Praha, Česká republika.
Doktorská práce vypracovávána na Ústavu organické chemie and biochemie AV ČR, Praha.
2002-2007 Mgr., biochemie, Přírodovědecká fakulta, Universita Karlova, Praha, Česká republika.
Diplomová práce "Vysokoafinitní sacharidové ligandy leukocytárního lektinového receptoru CD69" na Mikrobiologickém ústavu AV ČR, Praha.
 
Odborné zájmy
  • vztah struktury a aktivity u glutamát karboxypeptidasy II
  • vztah struktury a aktivity u glutamát karboxypeptidasy III