Lidé

Jméno Blažková Kristýna
Pozice Doktorandka
Kristýna Blažková

Mgr. Kristýna Blažková

Doktorandka


Proteasy lidských patogenů
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Flemingovo nam. 2, 166 10 Praha 6

☎: (+420) 220 518

 
Vzdělání
2012-2014 Mgr., virologie, Přírodovědecká fakulta, Karlova universita, Praha. Diplomová práce na téma "Chemicky modifikované viriony z polyomaviru a jejich interakce s membránově vázaným nádorovým antigenem specifickým pro prostatu (PSMA)" pod vedením Doc. RNDr. J.Konvalinky, CSc. vypracována na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.
 
Odborné zájmy
  • Biologie rakoviny
  • Cílená léčiva
  • Virům podobné částice