Lidé

Jméno Jindrová Helena
Pozice Studentka
Helena Jindrová

Helena Jindrová

Studentka


Proteasy lidských patogenů
Ústav organické chemie a biochemie, v.v.i.
Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6

☎: (+420) 220 183 518

 
Vzdělání
od r. 2013 Magisterské studium biofyzikální chemie, Přírodovědecká fakulta, Karlova universita, Praha. Diplomová práce na téma "Stanovení a statistické vyhodnocení exprese vybraných mRNA variant PSMA v bioptických vzorcích karcinomu prostaty a benigní prostatické hyperplasie" pod vedením Doc. RNDr. J.Konvalinky, CSc. vypracovávána na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.
2011-2013 Bc., biochemie, Přírodovědecká fakulta, Karlova universita, Praha. Bakalářská práce vypracována pod vedením Doc. RNDr. J.Konvalinky, CSc. na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.
 
Odborné zájmy
  • Sestřihové varianty GCPII