Lidé

Jméno Vorlová Barbora
Pozice Doktorandka
Barbora Vorlová

Mgr. Barbora Vorlová, M.Sc.

Doktorandka


Proteasy lidských patogenů
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Flemingovo nam. 2, 166 10 Praha 6

Telefon: (+420) 220 241
Fax: (+420) 220 183 578

 
Vzdělání
od r. 2013 Doktorandské studium biochemie a pathobiochemie, 1. lékařská fakulta, Universita Karlova, Praha. Disertační práce na téma "Biologická role glutamátkarboxypeptidasy II a využití její exprese pro cílenou terapii nádorových onemocnění" pod vedením RNDr. Pavla Šáchy, Ph.D. vypracovávána na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, Praha.
2010-2013 Mgr., biochemie, Přírodovědecká fakulta, Universita Karlova, Praha. Diplomová práce na téma "Inhibitory myší serinracemasy" pod vedením doc. Jana Konvalinky, CSc. vypracována na Ústavu Organické Chemie a Biochemie AV ČR, Praha.
2011-2012 2011-2012 M.Sc., Molecular Medicine, Cranfield University, Cranfield, Velká Británie. Diplomová práce na téma "Epigenetická kontrola diferenciace lidských makrofágů" vypracována v Epinova DPU, GlaxoSmithKline, Stevenage, Velká Británie.
2007-2010 Bc., biochemie, Přírodovědecká fakulta, Universita Karlova, Praha. Bakalářská práce na téma "Studium exprese serinracemasy v CNS pacientů postižených epilepsií" pod vedením doc. Jana Konvalinky, CSc. vypracována na Ústavu Organické Chemie a Biochemie AV ČR, Praha.
 
Zahraniční stáže
2012 Epinova DPU, GlaxoSmithKline, Stevenage, Velká Británie.
 
Odborné kurzy
2013 Hmotnostní spektrometrie v biologii, 23. letní škola Jyväskylä University, Jyväskylä, Finsko.
2011 Škola molekulárních biotechnologií, LF UP Olomouc a Contipro Group s.r.o., ČR.
2010 Letní škola proteinového inženýrství, MU Brno, ČR.
 
Ceny
2013 The Best Student Prize for The MSc in Molecular Medicine for 2013.
 
Odborné zájmy
  • biologická role GCPII
  • nádorová biologie
  • cílená terapie nádorových onemocnění