Lidé

Jméno Durčák Jindřich
Pozice Student
Jindřich Durčák

Jindřich Durčák

Student


Proteasy lidských patogenů
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Flemingovo nam. 2, 166 10 Praha 6

Telefon: (+420) 220 518
Fax: (+420) 220 183 578

 
Vzdělání
od r. 2013 Magisterské studium biochemie, Přírodovědecká fakulta, Karlova univerzita, Praha. Diplomová práce na téma "Charakterisace nových inhibitorů neuraminidasy z chřipkového viru" pod vedením Doc. RNDr. J.Konvalinky, CSc. vypracovávána na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.
2010-2013 Bc., biochemie, Přírodovědecká fakulta, Karlova universita, Praha. Bakalářská práce vypracována pod vedením Doc. RNDr. J.Konvalinky, CSc. na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.
 
Odborné zájmy
  • Výzkum antivirotik účinných proti HIV se zaměřením na proces skládání virové částice
  • Výzkum neuraminidasy z chřipkového viru