Lidé

Jméno Belza Jan
Pozice Student
Jan Belza

Jan Belza

Student


Proteasy lidských patogenů
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Flemingovo nam. 2, 166 10 Praha 6

Telefon: (+420) 220 518
Fax: (+420) 220 183 578

 
Vzdělání
od r. 2012 Student oboru biochemie, Přírodovědecká fakulta, Universita Karlova v Praze. Bakalářská práce na téma "DNA ? damage inducible protein: interakce s proteinovými partnery a potenciální role v proteasomální degradaci proteinů" pod vedením Mgr. Kláry Grantz Šaškové, Ph.D. vypracovávána na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
 
Odborné zájmy
  • Tzv. proteinové "přenašeče" ubikvitin-proteasomálního systému
  • Specifické cílení léčivu
 
Ocenění
2012 Vítěz kategorie E národního kola 48. ročníku Chemické olympiády, Přírodovědecká fakulta, Universita Palackého v Olomouci.