Lidé

Jméno Svoboda Michal
Pozice Doktorand
Michal Svoboda

Mgr. Michal Svoboda

Doktorand


Proteasy lidských patogenů
Ústav organické chemie a biochemie, v.v.i.
Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6

Tel: (+420) 220 183 518
Fax: (+420) 220 183 578

 

 
Vzdělání
od r. 2011 Ph.D. studium biochemie, Přírodovědecká fakulta, Universita Karlova, Praha, Česká republika.
Doktorská práce vypracovávána na Ústavu organické chemie and biochemie AV ČR, Praha.
2006-2011 Mgr., biofyzikální chemie, Přírodovědecká fakulta, Karlova universita, Praha. Diplomová práce na téma "Studium mechanismu účinku metallakarboranových inhibitorů HIV proteasy" pod vedením Doc. RNDr. J.Konvalinky, CSc. vypracována na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.
 
Odborné kurzy
2010 FEBS Advanced course: Pokročilé metody makromolekulární krystalizace, Nové Hrady, Česká Republika.
 
Odborné zájmy
  • Tzv. proteinové "přenašeče" ubikvitin-proteasomálního systému
  • Identifikace proteasových substrátů
  • Strukturní studie HIV-1 proteasy v komplexech s inhibitory s neobvyklými mechanismy účinku