Lidé

Jméno Sedlák František
Pozice Doktorand
František Sedlák

František Sedlák

Doktorand


Proteasy lidských patogenů
Ústav organické chemie a biochemie, v.v.i.
Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6

☎: (+420) 220 183 241

 
Vzdělání
od r. 2012 Ph.D. student, biochemie a patobiochemie, 1. lékařská fakulta, Karlova universita, Praha.
Téma: "Role glutamátkarboxypeptidázy II při vzniku a vývoji nádoru".
2006-2012 MUDr., všeobecné lékařství, 1. lékařská fakulta, Karlova universita, Praha.
 
Stáže
od r. 2012 Doktorská atestační stáž na I. interní klinice 1. lékařské fakulty UK a VFN Praha.
 
Odborné zájmy
  • nádorová biologie
  • biochemie neuropeptidás a amyloidu beta
  • biologie angiogeneze
  • charakterizace protilátek