Lidé

Jméno Sivá Monika
Pozice Doktorandka
Monika Sivá

Monika Sivá

Doktorandka


Proteasy lidských patogenů
Ústav organické chemie a biochemie, v.v.i.
Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6

Tel: (+420) 220 183 518
Fax: (+420) 220 183 578

 
Vzdělání
od r. 2013 Ph.D. student, Biochemie a patobiochemie, 1. lékařská fakulta, Karlova Universita, Praha. Téma: "Biologická role lidského přenašečového proteinu proteasom-ubikvitinového systému Ddi2" pod vedením Mgr. Kláry Šaškové, Ph.D. vypracována v skupine Doc. RNDr. J. Konvalinky, CSc. na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.
2011-2013 Mgr., Biochemie, Přírodovědecká fakulta, Karlova universita, Praha. Diplomová práce na téma "Exprese, charakterisace a biologická role Ddi2, možného proteinového partnera proteasomového komplexu" pod vedením Doc. RNDr. J.Konvalinky, CSc. vypracována na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.
2008-2011 Bc., Biochemie, Přírodovědecká fakulta, Karlova universita, Praha. Diplomová práce na téma "Příprava a charakterisace rekombinantního kapsidového proteinu z viru HIV a jeho mutantních variant: Cesta k inhibici skládání virové částice" pod vedením Doc. RNDr. J.Konvalinky, CSc. vypracována na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.
 
Odborné zájmy
  • Tzv. proteinové "přenašeče" ubikvitin-proteasomálního systému
  • Strukturní biologie - nukleární magnetická resonance