Lidé

Jméno Šrámková Karolína
Pozice Odborný pracovník
Karolína Šrámková

Ing. Karolína Šrámková

Odborný pracovník


Proteasy lidských patogenů
Ústav organické chemie a biochemie, v.v.i.
Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6

Tel: (+420) 220 183 452
Fax: (+420) 220 183 578

 

 
Vzdělání
1988-1993 Ing. chemie, Technologie výroby a zpracování polymerů, Fakulta chemické technologie, VŠCHT,Praha. Diplomová práce na téma "Silikonový kaučuk pro medicinální použití" pod vedením Ing. P. Hrona.
 
Praxe
od r. 2008 Odborný pracovník v týmu Dr. J.Konvalinky, Ústav organické chemie a biochemie AVČR.
1993-2001 Odborný pracovník v týmu Dr. F.Fraňka, Ústav molekulární genetiky AVČR (1998-2008 mateřská dovolená).
 
Odborné zájmy
  • Glutamátkarboxypeptidasa II