Lidé

Jméno Navrátil Václav
Pozice Doktorand
Václav Navrátil

Mgr. Václav Navrátil

Doktorand


Proteasy lidských patogenů
Ústav organické chemie a biochemie, v.v.i.
Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6

Tel: (+420) 220 183 452
Fax: (+420) 220 183 578

 
Vzdělání
od r. 2009 Ph.D. studium biochemie, Přírodovědecká fakulta, Universita Karlova, Praha, Česká republika.
Doktorská práce vypracovávána na Ústavu organické chemie and biochemie AV ČR, Praha.
20072-2009 Mgr., fyzikální chemie (obor Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur), Přírodovědecká fakulta, Universita Karlova, Praha, Česká republika.
 
Odborné zájmy
  • kvantitativní určování exprese GCPII a jejích homologů ve zdravých a nádorových tkáních pomocí metod qRT-PCR, ELISA, immuno-PCR atp.
  • alternativní splicing, především hledání nových variant GCPII v nádorech prostaty a následné charakterizování jejich proteinových produktů