Lidé

Jméno Pokorná Jana
Pozice Postdoktorandka
Jana Pokorna

Ing. Jana Pokorná, Ph.D.

Postdoktorandka


Proteasy lidských patogenů
Ústav organické chemie a biochemie, v.v.i.
Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6

Tel: (+420) 220 183 452
Fax: (+420) 220 183 578

 

 
Vzdělání
2009-213 Ph.D., biochemie, Přírodovědecká fakulta, Karlova universita, Praha.
Doktorská práce vypracovávána na Ústavu organické chemie and biochemie AV ČR, Praha.
1985-1990 Ing.chemie, VŠCHT Praha, Fakulta chemické technologie - studijní obor Chemická technologie farmak. Diplomová práce na téma "Modelování distribuce doby zdržení stopovací látky ve zkrápěném reaktoru" pod vedením Ing. V.Tukače, CSc., vypracována na VŠCHT Praha.
 
Praxe
od 2013 Postdoktorandka, Ústav organické chemie a biochemie.
1990-2009 Odborný pracovník, Ústav organické chemie a biochemie (1993-2002 mateřská dovolená).
 
Odborné zájmy
  • Studium metalakarboranů jako nepeptidových inhibitorů HIV-1 proteasy
  • Specifický vliv iontů na katalytickou aktivitu HIV-1 proteasy
  • Výzkum virové resistence HIV pozitivních pacientů léčených inhibitory HIV-1 proteasy