Lidé

Jméno Grantz-Šašková Klára
Pozice Vědecký pracovník
Klára Grantz Šašková

Mgr. Klára Grantz Šašková, Ph.D.

Vědecký pracovník


Proteasy lidských patogenů
Ústav organické chemie a biochemie, v.v.i.
Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6

Telefon: (+420) 220 183 518
Fax: (+420) 220 183 578

 

 
Vzdělání
od r. 2010 Postdoktorandka a od roku 2013 též členkou skupiny Jana Konvalinky ve výzkumném centru BIOCEV, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha.
2006-2010 Ph.D., biochemie, Přírodovědecká fakulta, Karlova universita, Praha.
Disertační práce na téma "HIV-1 proteasa: náhled do vývoje virové resistence" pod vedením Doc. RNDr. J.Konvalinky, CSc. vypracována na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, Praha.
2001-2006 Mgr., biochemie, Přírodovědecká fakulta, Karlova universita, Praha.
Diplomová práce na téma "Vliv jednotlivých mutací v HIV-1 proteasy na sníženou citlivost k proteasovému inhibitoru lopinaviru" pod vedením Doc. RNDr. J.Konvalinky, CSc. vypracována na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, Praha.
 
Odborné kurzy
2006 Stipendium od organizace FEBS na krystalografický kurz Biocrys 2006 "Fundamentals of Modern Methods in Biocrystallography".
2006 Stipendium na "3rd TID workshop of BIOXHIT TID Centre in Poznan".
2005 Stipendium na "6th Annual Symposium on Antiviral Drug Resistance: Targets and Mechanisms".
 
Odborné zájmy
  • výzkum nových antivirotik účinných proti HIV se zaměřením na HIV proteasu a proces skládání virové částice
  • tzv. proteinové "přenašeče" ubikvitin-proteasomálního systému
  • specifické cílení léčiv