Lidé

Jméno Šácha Pavel
Pozice Vědecký pracovník
Pavel Šácha

Mgr. Pavel Šácha, Ph.D.

Vědecký pracovník


Proteasy lidských patogenů
Ústav organické chemie a biochemie, v.v.i.
Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6

Telefon: (+420) 220 183 452
Fax: (+420) 220 183 578

 

 
Vzdělání
od r. 2009 Doktorand.
2002-2009 Ph.D., biochemie, Přírodovědecká fakulta, Universita Karlova, Praha. Disertační práce na téma "Struktura a funkce glutamátkarboxypeptidasy II " pod vedením Doc. RNDr. Jana Konvalinky, CSc. vypracována na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.
1997-2002 Mgr., biochemie, Přírodovědecká fakulta, Universita Karlova, Praha. Studium glykosylace glutamát karboxypeptidasy II, školitel Dr. J.Konvalinka, vypracováno na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.
 
Konference
2009 30. FEBS kongres & 9. IUBMB konference, Budapešť, Maďarsko.
2005 30. FEBS kongres & 9. IUBMB konference, Budapešť, Maďarsko.
2005 20. Biennial Meeting of the International Society for Neurochemistry, Innsbruck, Rakousko.
2004 2. Evropská konference: Chemistry Towards Biology, Seggau, Rakousko.
 
Členství ve vědeckých společnostech
od r. 2005 Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii.
 
Odborné zájmy
Nádorová biologie, proteolysa, proteinové inženýrství, programování, hromadná analýza dat, výpočetní technika...