Lidé

Jméno Knedlík Tomáš
Pozice Doktorand
Tomáš Knedlík

Mgr. Tomáš Knedlík

Doktorand


Proteasy lidských patogenů
Ústav organické chemie a biochemie, v.v.i.
Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6

☎: (+420) 220 183 452

 
Vzdělání
od r. 2010 Ph.D. student, tamtéž.
2008-2010 Mgr., biochemie, Přírodovědecká fakulta, Karlova univerzita, Praha.
Diplomová práce na téma "Klonování, exprese a biochemická charakterizace myší glutamátkarboxypeptidasy II" pod vedením Doc. RNDr. Jana Konvalinky, CSc. vypracovaná na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.
2005-2008 Bc., biochemie, Přírodovědecká fakulta, Karlova univerzita, Praha.
Bakalářská práce na téma " Myší glutamátkarboxypeptidasa II: klonování, exprese a aktivita" pod vedením Doc. RNDr. Jana Konvalinky, CSc. vypracovaná na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.
 
Odborné kurzy
2010 Kurz na ochranu zvířat proti týrání (Kvalifikační kurz pro získání odborné způsobilosti umožňující řídit pokusy prováděné na zvířatech).
 
Konference
2009 34th FEBS Congress v Praze.
 
Odborné zájmy
  • hledání protein-proteinových interakcí GCPII
  • nádorová biologie
  • role GCPII v nádorech prostaty