Projekty

Insulin's hexamer

Chemie a biologie insulinu a insulinu podobných růstových faktorů

Naše výzkumná skupina se věnuje studiu vztahu mezi strukturou a aktivitou insulinu a insulinu podobných růstových faktorů 1 a 2 (IGF-1 a 2). Tyto důležité hormony sdílejí podobné 3-D struktury a i buněčné membránové receptory. Náš hlavní úkol ve výzkumu insulinu a IGF je porozumět na strukturní úrovni rozdílným buněčným odpovědím, metabolickým nebo růstovým, vyvolaným insulinem či IGF. Vyvíjíme analogy insulinu a IGF a studujeme jejich interakce s příslušnými receptory insulinu či IGF (IR-A, IR-B a IGF-1R). Naše skupina se skládá z biochemiků a organických chemiků a kombinuje chemickou syntézu a biochemické přístupy. Úzce spolupracujeme se strukturními biology a krystalografy z University v Yorku ve Velké Británii, z WEHI v Melbourne v Autrálii a s kolegy z ÚOCHB zabývajícími se NMR studiemi proteinů.

 
 
 BHMT and inhibitor

Inhibitory metaloenzymů

Až do konce roku 2013 jsme se rovněž zabývali vývojem inhibitorů pro betain-homocystein S-metyltransferázy 1 a 2 za účelem studia jejich funkcí v savčím metabolismu methioninu a homocysteinu.